CED Slovenia - Kultura
CED Slovenia


Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji
Pisarna: Upravna hiša SEM, Metelkova 2, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 300 87 87
E: info@ced-slovenia.eu
Uradne ure: vsak delovnik od 10. do 13. ure
Prosimo vas, da se za sestanek predhodno dogovorite

Domov | Povezave | English | CED Slovenija Kultura RSS Vimeo Facebook Twitter
 
POVEZAVE1. EVROPSKA UNIJA (EU)

 • Evropska komisija (Portal EU) in službe (generalni direktorati):
  • Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS)
  • Izobraževanje in kultura (EAC)
  • Komuniciranje (COMM)
  • Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija (CNECT)
  • Podjetništvo in industrija (ENTR)
  • Raziskave in inovacije (RTD)
  • Razvoj in sodelovanje EuropeAid (DEVCO)
  • Regionalna politika (REGIO)
  • Služba za instrumente zunanje politike (FPI)
  • Statistični urad Evropskih skupnosti (ESTAT)
  • Širitev (ELARG)
  • Trgovina (TRADE)
  • Predstavništvo EK v Sloveniji
  • Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (EACEA)
 • Evropski parlament, Odbor za kulturo in izobraževanje
 • Svet EU (Council of the European Union)
  • Izobraževanje, mladina in kultura (EYC)
 • Odbor regij (Committee of the Regions)
  • Komisija za izobraževanje, mladino, kulturo in raziskave (EDUC)
 • Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC)
 • Slovenija in EU:

 • Ministrstvo za zunanje zadeve (Evropske politike)
 • Slovenija. Doma v Evropi.
 • Ministrstvo za kulturo:
 • Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK)


 • 2. PROGRAMI FINANCIRANJA EU

 • Erasmus+
 • Evropa za državljane (Europe for Citizens)
 • Obzorje 2020 (Horizon 2020)
 • Strukturni skladi EU
 • Ustvarjalna Evropa (Creative Europe) EK / EACEA / CED Slovenia


 • 3. NACIONALNE INFORMACIJSKE PISARNE IN MINISTRSTVA

  (posredovanje informacij o programih financiranja EU / EGP)

 • Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Ustvarjalna Evropa):
 • CMEPIUS, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Erasmus+ / Izobraževanje, usposabljanje in šport in Evropa za državljane)
 • CNVOS, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP)
 • Europe Direct - mreža informacijskih točk po Sloveniji
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Obzorje 2020)
 • MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih (Erasmus+/Mladi)*
 • Mreža Centrov Ustvarjalna Evropa (Creative Europe Desks)
 • Urad vlade RS za komuniciranje


 • 4. ISKALNIKI PARTNERJEV IN SPLETNE BAZE PODATKOV projektov & organizacij

 • Culture.si
 • Europeana
 • culture 360.org
 • LabforCulture.org


 • 5. SPLETNI ISKALNIKI VIROV FINANCIRANJA

 • Artservis: informacije za kulturni sektor o možnostih financiranja, sodelovanja, izobraževanja in usposabljanja na nacionalni in mednarodni ravni.
 • LabforCulture.org
 • Culturenet.hr: spetni center hrvaške kulture.
 • On the Move: informacije o mobilnosti na področju gledališča, plesa, glasbe in drugih uprizoritvenih umetnosti.
 • Trans Artists: informacije o mednarodnih umetniških rezidenčnih programih.
 • Funders Online: spletna baza za dostopanje do spletnih strani evropskih fundacij.
 • Welcome Europe: informacije o programih financiranja in skladih EU.
 • Mobilnost umetnikov in umetniških del: letak z viri informacij o financiranju mobilnosti s strani EU in drugih organizacij (eng.); produkcija: CCP DE, marec 2009.
 • Mobility of artists and culture professionals (EAC)
 • Razpisi.info


 • 6. TUJI KULTURNI CENTRI V SLOVENIJI

 • British Council
 • Francoski Inštitut Charles Nodier
 • Goethe Institut
 • Inštitut Cervantes Ljubljana
 • Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji
 • Konfucijev inštitut Ljubljana
 • Ruski center znanosti in kulture


 • 7. MEDNARODNE ORGANIZACIJE in FUNDACIJE

 • Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures (ALF)
 • Asia–Europe Foundation
 • European Cultural Foundation (ECF)
 • Svet Evrope (Council of Europe, CoE)
 • UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 • OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development
 • WIPO, World Intellectual Property Organization


 • 8. KULTURNA POLITIKA

 • Budapest Observatory
 • CIRCLE, Cultural Information and Research Centers Liason in Europe
 • Compedium, Cultural Policies and trends in Europe
 • Culture Action Europe
 • ERICarts - Institute, the European Institute for Comparative Cultural Research
 • EUNIC, European Union National Institutes for Culture
 • IFACCA, International Federation of Arts Councils and Culture Agencies
 • Interarts
 • RECAP, Resources for Cultural Policy in Europe
 • World CP, International Database of Cultural Policies


 • 9. ŠTUDIJE in RAZISKAVE

 • EK (DG EAC):Studies
 • EK (DG EAC): Eurobarometer qualitative study on the Europeans, culture and cultural values, International Database of Cultural Policies, september 2007
 • EK (DG EAC): Economy on Culture in Europe, 2006
 • IETM/Finnish Theatre Information Centre/Pearle*/Goethe-Institut Brussels/Visiting Arts/On-the-move.org/Richard Polacek: Mobile.Home, 2006
 • EFAH: Report on the state of cultural cooperation in Europe, Final report, oktober 2003
 • EK (DG EAC)/CEJEC - Université PARIS X-EAEA, avtor Olivier Audéoud: Study on the mobility and free movement of people and products in the cultural sector (DG EAC/08/00), Final report, april 2002


 • 10. POMEMBNI DOKUMENTI

 • Člen 167 Lizbonske pogodbe/ Pogodbe o delovanju Evropske unije: pravna podlaga za kulturno sodelovanje v EU in mednarodnih odnosih EU (DG EAC)
 • Evropska strategija za kulturo v globaliziranem svetu (European agenda for culture in a globalizing world, COM(2007) 242 final, z dne 10. maja 2007)
 • Europe 2020
 • Predlog Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (COM/2011/0785 konč. - 2011/0370 (COD)).
 • Uredba (EU) št. 1295/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa (2014–2020) in razveljavitvi sklepov št. 1718/2006/ES, št. 1855/2006/ES in št. 1041/2009/ES
 • Register veljavne zakonodaje EU s področja kulture (16.40. Kultura)
 • UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions (sprejeto 20. 10. 2005 in v veljavi od 17. 3. 2007)
 • Veljavne pogodbe EU
 • Zelena knjiga – Izkoriščanje potenciala kulturnih in ustvarjalnih industrij (COM(2010) 0183), z dne 27. aprila 2010
 • generic pharmacy pillsbuy clomid no prescription best site for online medicationsbuy accutane online in Europe without prescription.
  Online medicationspropecia online discount prices in rx . Pharmacy No Prescription Order

   

  Cheapbuy cheap acyclovir
  Purchasezithromax order and go to rx shop buy wellbutrin and you can buy here good cheap pharmacistbuy cheap diflucan

    print-friendly
   
   
    Ustvarjalna Evropa Ministrstvo za kulturo EACEA  
     
  | domov | kontakt | web:by |

   

  Twitter

  YouTube